Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Martina Vivoda Prodan (GRADRI)
Petak, 16.09.2016., 12:00


Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

 

Martina Vivoda Prodan

 

braniti doktorski rad pod nazivom

 

 

''Utjecaj trošenja na rezidualnu posmičnu čvrstoću sitnozrnatih litoloških članova fliša /

The Influence of Weathering Process on Residual Shear of Fine Grained Lithological Flysch Components''

 

u petak, 16. rujna 2016. u 12 sati

u predavaonici G-003 Fakulteta.


ODLUKA

Nazad