Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - Davor Mendrila (FZSRI)
Ponedjeljak, 14.11.2016., 15:30

 

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


Davor Mendrila


za izbor u nastavno zvanje predavača


Predavanje će biti održano u ponedjeljak, 14. studenog 2016. s početkom u 15.30 sati

 
u dvorani Z6 Fakulteta, Ulica Viktora Cara Emina 5, Rijeka.Tema predavanja je:


KIRURŠKE INFEKCIJEODLUKA 

 

 

 

Nazad