Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Robert Ribarić (FMTU)
Petak, 25.11.2016., 14:00 - 17:00

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će


mr. sc. Robert Ribarić


braniti doktorski rad pod nazivom


INOVIRANJE MODELA KONCEPCIJE RAZVOJA

U IZAZOVIMA DINAMIKE TURISTIČKOG TRŽIŠTA u petak, 25. studenoga 2016. u 14 sati

u Vijećnici Fakulteta.ODLUKA

Nazad