Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - mr. sc. Dobrica Rončević (FZSRI)
Srijeda, 14.12.2016., 12:00


Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


mr. sc. DOBRICA RONEČVIĆ


za izbor u nastavno zvanje naslovnog predavača


Predavanje će biti održano u srijedu, 14. prosinca 2016. s početkom u 12 sati

 
u dvorani Z 4 Fakulteta, Ulica Viktora Cara Emina 5.Tema predavanja je:


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITEODLUKA


Nazad