Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - Ivan Mitrečić (FZSRI)
Srijeda, 14.12.2016., 10:00
 

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

koje će održati pristupnik

 

  

IVAN MITREČIĆ

  

 

za izbor u nastavno zvanje naslovnog predavača
Predavanje će biti održano u srijedu, 14. prosinca 2016. s početkom u 10 sati
 
 

u predavaonici Z 4 Fakulteta, Ulica Viktora Cara Emina 5, Rijeka.

 
Tema predavanja je:DIJABIETIČNO STOPALO

 ODLUKA
 

Nazad