Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Nevenka Kovač (FZSRI)
Srijeda, 21.12.2016., 12:30


Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica
dr. sc. Nevenka Kovač

za izbor u nastavno zvanje naslovne više predavačice.Predavanje će biti održano u srijedu, 21. prosinca 2016. s početkom u 12.30 sati

 
u predavaonici Z 1 Fakulteta, Ulica Viktora Cara Emina 5, Rijeka.

 


 


Tema predavanja je:


PRISUTNI I MOGUĆI EFEKTI ULASKA RH u EU

NA ZDRAVSTVENI SEKTOR

 

 

 

 

ODLUKA


Nazad