Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Boris Delač (RITEH)
Utorak, 14.02.2017., 11:00


Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će


Boris Delač


braniti doktorsku disertaciju pod nazivomOPTIMIZACIJA ENERGETSKIH SUSTAVA ZGRADA

PRIBLIŽNO NULTE ENERGIJE

KORIŠTENJEM DINAMIČKIH SIMULACIJA
u utorak, 14. veljače 2017. s početkom u 11 sati

u Vijećnici Fakulteta,

Vukovarska ulica 58, Rijeka.ODLUKA


 

Nazad