Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Nika Dolenc (FMTU)
Srijeda, 01.03.2017., 11:00


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će


mr. sc. Nika Dolenc


braniti doktorski rad pod nazivomEKONOMSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA

ZAŠTIĆENIM GRADSKIM POVRŠINAMA
u srijedu, 1. ožujka 2017. s početkom u 11 sati


u Vijećnici Fakulteta.ODLUKA 

Nazad