Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Maja Grdinić (EFRI)
Petak, 10.03.2017., 10:00


Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


dr. sc. Maja Grdinić


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u petak, 10. ožujka 2017. s početkom u 10 sati

 
u predavaonici II / 2. kat Fakulteta, Ulica Ivana Filipovića 4, RijekaTema predavanja je:POREZ NA DOBIT

KAO INSTRUMENT POTICANJA EKONOMSKOG RASTA

ODLUKA

 

Nazad