Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Luka Samaržija (EFRI)
Ponedjeljak, 13.03.2017., 14:15


Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


dr. sc. Luka Samaržija


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.


Predavanje će biti održano u ponedjeljak, 13. ožujka 2017. s početkom u 14.15 sati

u predavaonici IV /2. kat Fakulteta, Ulica Ivana Filipovića 4, Rijeka.Tema predavanja je:MENADŽMENT OPSKRBNOG LANCA –

SUVREMENI KONCEPT UPRAVLJANJA STRATEŠKIM SAVEZIMA

ODLUKA

 

Nazad