Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - Karolina Vižentin (FZSRI)
Srijeda, 22.03.2017., 13:00


Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJEkoje će održati pristupnica


Karolina Vižentin


za izbor u nastavno zvanje naslovne predavačice.


Predavanje će biti održano u srijedu, 22. ožujka 2017. s početkom u 13 sati

u predavaonici Z5 Fakulteta, Ulica Viktora Cara Emina 5.


Tema predavanja je:


UPRAVLJANJE KRITIČKIM TOČKAMA

U PROCESU ZDRAVSTVENE NJEGE
ODLUKA 

Nazad