Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - Željka Cindrić (FZSRI)
Srijeda, 22.03.2017., 14:00


Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


Željka Cindrićza izbor u nastavno zvanje naslovne predavačice.


Predavanje će biti održano u srijedu, 22. ožujka 2017. s početkom u 14 sati

u predavaonici Z5 Fakulteta, Ulica Viktora Cara Emina 5.Tema predavanja je:


ZBRINJAVANJE KRONIČNE RANE

U ZDRAVSTVENOJ NJEZI U KUĆI
ODLUKA


 

Nazad