Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Predavanje doc. dr. sc. Laris Borića ''Preobrazbe grada Cresa u ranom novom vijeku''
Utorak, 04.04.2017., 10:15


Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

poziva zainteresirane na javno predavanje pod naslovom


PREOBRAZBE GRADA CRESA

U RANOM NOVOM VIJEKUkoje će održati 


doc. dr. sc. Laris Borić,

Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru


u utorak, 4. travnja 2017. s početkom u 10.15 sati

u dvorani F-207, 2. kat, Filozofskog fakulteta

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4.


Predavanje se održava u sklopu projekta

Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri

kojeg financira Sveučilišta u Rijeci.


 

Nazad