Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Tea Marohnić (RITEH)
Utorak, 18.04.2017., 11:00


Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će


Tea Marohnić


braniti doktorski rad pod nazivom


PROCJENA CIKLIČKIH I ZAMORNIH PARAMETARA ČELIKA

NA OSNOVI NJIHOVIH MONOTONIH ZNAČAJKI PRIMJENOM

UMJETNIH NEURONSKIH MREŽAu utorak, 18. travnja 2017. s početkom u 11 sati

u Vijećnici Tehničkog fakulteta,

Vukovarska ulica 58, Rijeka.


ODLUKA


 

Nazad