Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Indira Radin Mačukat (FZSRI)
Ponedjeljak, 24.04.2017., 10:00


Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJEkoje će održati pristupnica


dr. sc. Indira Radin Mačukat


za izbor u nastavno zvanje više predavačice.


Predavanje će biti održano u ponedjeljak, 24. travnja 2017. u 10 sati

u velikoj predavaonici KBC-a Rijeka, lokalitet Sušak.


Tema predavanja je:


PRIJEANESTEZIJSKI PREGLED I PRIPREMA BOLESNIKA

ZA ANESTEZIJU. ASA-KLASIFIKACIJAODLUKA
 

Nazad