Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Tamara Turk Wensveen (MEDRI)
Četvrtak, 20.04.2017., 10:00


Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJEkoje će održati pristupnica


dr. sc. Tamara Turk Wensveen


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u četvrtak, 20. travnja 2017. u 10 sati

u  sali za sastanke Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka, lokalitet Rijeka.


Tema predavanja je:


FUNKCIONALNI TUMORI HIPOFIZEODLUKA


 

Nazad