Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Ivan Fistonić (MEDRI)
Utorak, 02.05.2017., 13:00


Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


dr. sc. Ivan Fistonić


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta.


Predavanje će biti održano u utorak, 2. svibnja 2017. s početkom u 13 sati

u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo

Kliničkog bolničkog centra Rijeka.Tema predavanja je:SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE I RANA DETEKCIJA

PREMALIGNIH I MALIGNIH BOLESTI CERVIKSA
ODLUKA


Nazad