Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - Silvija Šegulja (FZSRI)
Ponedjeljak, 15.05.2017., 12:00


Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


Silvija Šegulja


za izbor u nastavno zvanje naslovne predavačice.


Predavanje će biti održano u ponedjeljak, 15. svibnja 2017. u 12 sati

seminarskoj dvorani Klinike za pedijatriju

Kliničkog bolničkog centra Rijeka, lokalitet Kantrida.


Tema predavanja je:


REHABILITACIJA KRONIČNIH OPSTRUKTIVNIH

BOLESTI PLUĆA U DJECEODLUKA 

Nazad