Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Maja Mamula (FMTU)
Utorak, 30.05.2017., 11:00


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


dr. sc. Maja Mamula


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u utorak, 30. svibnja 2017. s početkom u 11 sati

u Dvorani I Fakulteta, Primorska 42, Naselje Ika, Opatija.


Tema predavanja je:KVANTITATIVNE METODE PROGNOZIRANJAODLUKA 

Nazad