Events Calendar
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Contemporary Philosophical Issues: Social Ontology Symposium
Monday, 22 May 2017,  9:30
 


Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci,

u suradnji s Centrom za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci (CAS-SEE),

Hrvatskim društvom za analitičku filozofiju,

Poslijediplomskim znanstvenim doktorskim studijem Filozofija i suvremenost Sveučilišta u Rijeci,

LabOnt – Odsjekom za filozofiju Sveučilišta u Torinu te Institutom za filozofiju i društvenu teoriju Sveučilišta u Beogradu


poziva zainteresirane na svečano otvorenje godišnjeg simpozija

Contemporary Philosophical Issues: Social Ontology Symposiumkoje će biti održano u ponedjeljak,  22. svibnja 2017. u 9.30 sati
 

u dvorani 006 Filozofskog fakulteta, Kampus Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4.

 

Pozdravne govore održat će rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija

i direktor IFDT-a Sveučilišta u Beogradu i direktor CAS-SEE-a prof. dr. sc. Petar Bojanić.


Detaljan raspored predavanja pronađite na mrežnim stranicama Centra.

Back