Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Danijel Vučenović (FMTU)
Ponedjeljak, 12.06.2017., 11:00


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci


najavljuje da će


Danijel Vučenović


braniti doktorski rad pod nazivomUTJECAJ PERCEPCIJE SIGURNOSTI

NA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U TURIZMU
u ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 11 sati

u Vijećnici Fakulteta.


ODLUKA
 

Nazad