Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - Anita Gudac (FZSRI)
Utorak, 06.06.2017., 14:45


Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


Anita Gudacza izbor u nastavno zvanje naslovne predavačice.


Predavanje će biti održano u utorak, 6. lipnja 2017. u 14.45 sati

u predavaonici Z 5 Fakulteta.Tema predavanja je:FIZIOTERAPIJSKI PROCES

NAKON ARTROSKOPSKE REKONSTRUKCIJE

TETIVE SUPRASPINATUSA
ODLUKA
 

Nazad