Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Tatjana Čulina (MEDRI)
Srijeda, 07.06.2017., 09:15 - 17:00


Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


dr. sc. Tatjana Čulina


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u srijedu, 7. lipnja 2017. u 9.15 sati

u predavaonici Z3 Fakulteta zdravstvenih studija,

Ulica Viktora Cara Emina 5, Rijeka.


Tema predavanja je:SUVREMENI ASPEKTI

MENTALNOG ZDRAVLJA MLADI
ODLUKA 

Nazad