Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Vanja Slavuj (SOIRI)
Ponedjeljak, 26.06.2017., 11:00


Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci


najavljuje da će


Vanja Slavuj


braniti doktorski rad pod nazivomPRILAGODLJIVI SUSTAV E-UČENJA

ZA ODREĐIVANJE I POBOLJŠAVANJEJEZIČNIH KOMPETENCIJA

ZASNOVAN NA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE
u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. u 11 sati

u predavaonici O-S32, zgrada sveučilišnih odjela,

Kampus Sveučilišta u Rijeci.Ulica Radmile Matejčić 2.ODLUKA 

Nazad