Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Dijana Vuković (FMTU)
Ponedjeljak, 02.10.2017., 13:00


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci


najavljuje da će


Dijana Vuković


braniti doktorski rad pod nazivomPERCIPIRANA VRIJEDNOST ODRŽIVE TURISTIČKE DESTINACIJE

S ASPEKTA KVALITETEu ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 13 sati

u Vijećnici Fakulteta, Primorska ulica 42, Ika.


ODLUKA
 

Nazad