Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Marta Cerović (FMTU)
Srijeda, 04.10.2017., 15:00


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci


najavljuje da će


Marta Cerović


braniti doktorski rad pod nazivomMENADŽMENT KONKURENTNOSTI

PONUDE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
u srijedu, 4. listopada 2017. u 15 sati

u Vijećnici Fakulteta, Primorska ulica 42, Ika.


ODLUKA 

Nazad