Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Vanja Licul (MEDRI)
Srijeda, 04.10.2017., 15:00


Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


dr. sc. Vanja Licul


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.


Predavanje će biti održano u srijedu, 4. listopada 2017. s početkom u 15 sati

u seminarskoj dvorani Klinike za internu medicinu

Kliničkog bolničkog centra Rijeka, lokalitet Rijeka.


Tema predavanja je:GLUTENSKA ENTEROPATIJAODLUKA


 

Nazad