Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Alenka Šuljić Petrc (FMTU)
Petak, 06.10.2017., 09:30


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


dr. sc. Alenka Šuljić Petrc


za izbor u nastavno zvanje predavačice.


Predavanje će biti održano u petak, 6. listopada 2017. u 9.30 sati

u dvorani VI Fakulteta, Primorska ulica 42, Ika.


Tema predavanja je:LES PROFESSIONS DE TOURISMEODLUKA
 

Nazad