Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - Ana Kolić Marković (FMTU)
Petak, 06.10.2017., 10:15


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


Ana Kolić Marković


za izbor u nastavno zvanje predavačice.


Predavanje će biti održano u petak, 6. listopada 2017. u 10.15 sati

u dvorani VI Fakulteta, Primorska ulica 42, Ika.


Tema predavanja je:A LA RECEPTION DE L'HOTEL
ODLUKA 

Nazad