Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Emina Babarović (MEDRI)
Ponedjeljak, 09.10.2017., 08:15


Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnica


dr. sc. Emina Babarović


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 8.15 sati

u predavaonici Katedre za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta.


Tema predavanja je:UPALA: DEFINICIJA, PODJELA

I KOMPONENTE AKUTNE UPALE
ODLUKA 

Nazad