Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Goran Dobrojević (FMTU)
Ponedjeljak, 23.10.2017., 11:00


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci


najavljuje da će


mr. sc. Goran Dobrojević


braniti doktorski rad pod nazivomDINAMIKA DJELOVANJA TRŽIŠTA KAPITALA

NA GOSPODARSKI RAST REPUBLIKE HRVATSKE
u ponedjeljak, 23. listopada 2017. u 11 sati

u Vijećnici Fakulteta.


ODLUKA 

Nazad