Events Calendar
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Okrugli stol ''Utopija, utopije. Povijest jedne ideje...''
Friday, 13 October 2017,  3:30


Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


poziva zainteresirane na okrugli stol s temom


UTOPIA, UTOPIE. STORIA DI UN'IDEA,

DA FRANCESCO PATRIZI ALLA GLOBALIZZACIONE CONTEMPORANEA(UTOPIJA, UTOPIJE. POVIJEST JEDNE IDEJE,

OD FRANE PETRIĆA DO SUVREMENE GLOBALIZACIJE)koji će biti održan u petak, 13. listopada 2017. u 15.30 sati

u predavaonici 230 Fakulteta,

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4.


Okrugli stol organiziraju:

Coordinamento Adriatico, Narodno Sveučilište u Trstu i Talijanska unija;

pod pokroviteljstvom: Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje,

Ministarstva kulturnih dobara i djelatnosti te turizma.

 

Back