Events Calendar
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Obrana doktorskog rada - Nina Mostarac (SOMRI)
Wednesday, 25 October 2017, 12:00


Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


najavljuje da će


Nina Mostaracbraniti doktorski rad pod nazivomSAMODUALNI KODOVI I PD-SKUPOVI

KONSTRUIRANI IZ KOMBINATORIČKIH DIZAJNA
u srijedu, 25. listopada 2017. u 12sati

u predavaonici br. O-027, zgrada sveučilišnih odjela,

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Ulica Radmile Matejčić 2.ODLUKA
 

Back