Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Maja Vujičić (EFRI)
Srijeda, 06.12.2017., 12:15


Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJEkoje će održati pristupnica


dr. sc. Maja Vujičić


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u srijedu, 6. prosinca 2017. u 12.15 sati

u predavaonici 8 Fakulteta.


Tema predavanja je:NOVE METODE ISTRAŽIVANJA U MARKETINGU
ODLUKA


 

Nazad