Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Kristian Krpina (MEDRI)
Srijeda, 07.03.2018., 14:00


Medicinski fakultet Sveučilišta Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


dr. sc. Kristian Krpina


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta.


Predavanje će biti održano u srijedu, 7. ožujka 2018. u 14 sati

u biblioteci Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka.


Tema predavanja je:TIPIZACIJA TKIVA I PRIPREMA PRIMATELJA

ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA
ODLUKA


 

Nazad