Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Tatjana Ivošević (RITEH)
Četvrtak, 29.01.2015., 11:00

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

objavljuje da će


Tatjana Ivošević


braniti doktorski rad pod nazivom


 ANALIZA FINIH FRAKCIJA AEROSOLA U RIJECI 

POMOĆU NUKLEARNIH ANALITIČKIH TEHNIKA


 

u četvrtak 29. siječnja 2014. s početkom u 11 sati

u Vijećnici Tehničkog fakulteta,

Vukovarska ulica 58, Rijeka.


ODLUKANazad