Events Calendar
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
3. Znanstveni kolokvij - ''Prevođenje i engleski jezik kao svjetska lingua franca''
Monday, 26 January 2015, 12:00

Sveučilište u Rijeci poziva zainteresirane na 

3. Znanstveni kolokvij u 2014. / 2015. akad. god.  s temomPREVOĐENJE I ENGLESKI JEZIK

KAO SVJETSKA LINGUA FRANCA
koji će biti održan u ponedjeljak, 26. siječnja 2015. s početkom 12 sati

u dvorani 006, zgrada Filozofskog fakulteta,

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4.


Gost predavač je prof. dr. sc. Jim Hlavač,

Monash University Melbourne, Australija.

Predavanje će biti održano na hrvatskom jeziku.
 


POZIV             SAŽETAK              ŽIVOTOPIS


 

Back