Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Elvis Žic (GRADRI)
Petak, 13.02.2015., 11:00


Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

objavljuje da će


mr. sc. Elvis Žic


braniti doktorski rad pod nazivom


 PRILOG MODELIRANJU POTENCIJALNIH POPLAVNIH TOKOVA

I TOKOVA KRUPNOZRNATOG MATERIJALA U SLIVU RJEČINE

 

u petak 13. veljače 2015. s početkom u 11sati

u predavaonici G-003 Građevinskog fakulteta.ODLUKA
Nazad