Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Igor Borić (MEDRI)
Utorak, 17.02.2015., 12:00

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnik


dr. sc. Igor Borić


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta

na Medicinskom fakultetu u Rijeci.


Predavanje će biti održano u utorak, 17. veljače 2015. s početkom u 12.00 sati


u predavaonici Z-2 Fakulteta zdravstvenih studija,

Ulica Viktora Cara Emina 5, Rijeka.


Tema predavanja je:   


RADIOLOGIJA

TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA

 

Nazad