Združeni studiji - Joint Degrees
ZDRUŽENI DIPLOMSKI STUDIJI - JOINT MASTER DEGREES ERASMUS MUNDUS (KA1)
 
Združeni diplomski studij Erasmus Mundus je integrirani međunarodni studijski program na visokoj razini koji donosi 60, 90 ili 120 ECTS bodova, a izvodi ga međunarodni konzorcij visokih učilišta iz različitih zemalja i, prema potrebi, drugi partneri u okviru ili izvan obrazovnog sustava koji su posebno stručni i zainteresirani za područja studija / stručna područja obuhvaćena združenim programom. 
 
Sva visoka učilišta sudionici programa s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa moraju biti ustanove koje dodjeljuju diplome diplomskih studija, a odgovarajuće diplome združenih diplomskih studija Erasmus Mundus koje obuhvaćaju cijeli studijski program združenih diplomskih studija Erasmus Mundus moraju biti valjano akreditirane (ako je primjenjivo, moraju imati akreditaciju nadležnih nacionalnih tijela) u zemljama u kojima ta visoka učilišta imaju poslovni nastan. Nakon uspješnog završetka združenog diplomskog studija Erasmus Mundus dodjeljuje se združena diploma (tj. jedna diploma koja se izdaje u ime najmanje dvaju visokih učilišta iz različitih zemalja sudionica programa s valjanim akreditacijama u tim zemljama) ili višestruka diploma (tj. najmanje dvije diplome koje izdaju dva visoka učilišta iz različitih zemalja sudionica programa s valjanim akreditacijama u tim zemljama). Ako je to predviđeno u nacionalnom zakonodavstvu, združeni se studiji potiču jer predstavljaju potpunu integraciju postupaka učenja i poučavanja. Osim visokih učilišta iz zemalja sudionica programa koji dodjeljuju odgovarajuće akademske stupnjeve, u dodjelu združenih diploma ili višestrukih diploma mogu biti uključena i ostala partnerska visoka učilišta iz partnerskih zemalja.
 
Prijedlozi za združene diplomske studije Erasmus Mundus u fazi prijave moraju sadržavati u potpunosti razvijene združene studijske programe koji su spremni za pokretanje i koji se mogu oglašavati diljem svijeta neposredno nakon njihova odabira. U tom kontekstu postupak odabira združenih diplomskih studija Erasmus Mundus bit će vrlo selektivan radi podupiranja samo najboljih prijedloga.
 
U okviru te aktivnosti podupirat će se sljedeće aktivnosti:
izvođenje programa združenog diplomskog studija Erasmus Mundus koji odgovara 60, 90 ili 120 ECTS bodova i koji organizira međunarodni konzorcij visokih učilišta, uključujući sudjelovanje pozvanih znanstvenika (gostujućih predavača) u svrhu poučavanja, osposobljavanja i/ili istraživanja
dodjela stipendija izvrsnim studentima u cijelom svijetu za sudjelovanje u jednom od tih programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.
 
Koju ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u programu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus?
Programe združenih diplomskih studija Erasmus Mundus pruža međunarodni konzorcij visokih učilišta i, ako je primjenjivo, druge vrste organizacija (poduzeća, javna tijela, znanstveni instituti itd.) koje pridonose provedbi združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.
 
Kriteriji prihvatljivosti
Prihvatljive organizacije sudionice
Organizacija sudionica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija, zajedno sa svojim pridruženim subjektima (ako ih ima), s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili u partnerskoj zemlji koja izravno i aktivno pridonosi izvođenju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.
Ta organizacija, na primjer, može biti:
visoko učilište
javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
znanstveni institut.
Visoka učilišta koja imaju poslovni nastan u zemlji sudionici programa moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE).
 
 
Tko se može prijaviti?
Visoko učilište s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa. Visoko učilište podnosi zahtjev u ime konzorcija združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Podružnice visokih učilišta iz partnerskih zemalja s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili podružnice visokih učilišta iz zemalja sudionica programa s poslovnim nastanom u partnerskoj zemlji ne mogu se prijaviti.

Broj i profil organizacija sudionica
Združeni diplomski studij Erasmus Mundus je transnacionalan studij i uključuje partnerska visoka učilišta iz najmanje triju različitih zemalja sudionica programa.
Visoka učilišta iz zemalja sudionica programa moraju biti u mogućnosti fizički ugostiti studente združenih diplomskih studija Erasmus Mundus i omogućiti barem najmanji broj ECTS bodova za razdoblje studija provedeno u njihovoj ustanovi.
 
Sve partnerske organizacije iz zemalja sudionica programa ili partnerskih zemalja moraju biti navedene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.
 
Prihvatljivi sudionici
Studenti diplomskih studija, osoblje organizacija sudionica, pozvani znanstvenici (gostujući predavači) iz zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja.
Studenti se prijavljuju za stipendiju izravno konzorciju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus po svojem izboru i prolaze kroz konkurentan postupak odabira koji organiziraju visoka učilišta iz konzorcija.
Konzorcij združenih diplomskih studija Erasmus Mundus nadležan je za odabir, prijam i praćenje pojedinačnih studenata.
 
Broj sudionika
Bespovratnim sredstvima za združene diplomske studije Erasmus Mundus financirat će se najviše 15 studenata stipendista (tj. najviše 60 studentskih stipendija za četiri generacije) i najmanje 4 pozvana znanstvenika / gostujuća predavača po generaciji koji će biti uključeni u aktivnosti združenih diplomskih studija Erasmus Mundus najmanje 8 tjedana.
Znanstvenici / gostujući predavači moraju se odabrati u skladu s posebnim kriterijima konzorcija za odabir znanstvenika i moraju donijeti konkretnu dodanu vrijednost izvođenju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.
Osim toga, konzorciji združenih diplomskih studija Erasmus Mundus mogu se prijaviti za najviše 12 dodatnih studentskih stipendija po generaciji (tj. najviše 48 stipendija za četiri generacije) za jednu prioritetnu regiju/zemlju svijeta ili njih više.

Mjesto/mjesta
Razdoblje studija združenih diplomskih studija Erasmus Mundus mora se održavati u najmanje dvije zemlje sudionice programa koje su zastupljene u konzorciju (tj. moraju postojati najmanje dva razdoblja mobilnosti za sve studente). Dodatna razdoblja studija (npr. istraživanje, stručna praksa, priprema završnog rada) mogu se održavati u drugim organizacijama sudionicama iz zemalja sudionica programa ili partnerskih zemalja uz uvjet da se te aktivnosti provode uz izravan nadzor jednog od partnerskih visokih učilišta u konzorciju.

Trajanje projekta
Ovisno o trajanju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (od 1 do 2 godine) i o tome je li konzorcij odlučio uvesti pripremnu godinu, konzorcij dobiva ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za najmanje 4, a najviše 6 godina, za financiranje 4 uzastopne generacije studenata.
 
Trajanje aktivnosti
Izborna pripremna godina: 1 akademska godina.
Provedba programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus: 4 uzastopne generacije u trajanju od 1 do 2 akademske godine (60/90/120 ECTS bodova).
 
Kome predati zahtjev?
Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.
 
Kada predati zahtjev?
Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 14. veljače 2019. u 12:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu).
 
Smjernice za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija.

Kontakti za informacije:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Izvori:
Ec.europa.eu/education
Mobilnost.hr

 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk