Promocija doktoranada
Petak, 20.04.2012.
Na 77. promociji doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci, 20. travnja 2012 godine, rektor prof. dr. sc. Pero Lučin promovirao je  14 doktoranada u akademski stupanj doktora znanosti. Promocijom novih 14 doktora znanosti, riječko Sveučilište broj promoviranih doktora znanosti povećalo je na 861 doktoranada.

Promovirani doktorandi su:

1. VANJA VASILJEV MARCHESI - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene  grane: Medicinska mikrobiologija
Naslov disertacije: "Mehanizam protulipopolisaharidne imunosti u teških Klebsiella infekcija"

2. MAJA ILIĆ TOMAŠ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja: Temeljne medicinske znanosti, znanstvene  grane: Fiziologija čovjeka
Naslov disertacije: "Endocitozni put MHC molekula I. razreda u stanicama inficiranim mišjim citomegalovirusom"

3. SANDRA PETERNEL - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene  grane: Dermatovenerologija
Naslov disertacije: "Ekspresija citokina TRAIL i TWEAK te njihovih receptora u psorijazi"

4. ZLATKO KOLIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane: Kirurgija
Naslov disertacije: "Važnost ranog operacijskog liječenja subarahnoidalnog  krvarenja izazvanog aneurizmom moždane arterije"

5. IVA BILIĆ ČAČE - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane: Pedijatrija
Naslov disertacije: "Utjecaj prenatalne izloženosti niskim koncentracijama metil-žive na razvoj mozga u novorođenčadi"


6. IVAN RAKOVAC - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane: Ortopedija
Naslov disertacije: "Nova L- vrijednost u evaluaciji razvojnoga poremećaja dojenačkoga kuka "

7. ALEKSANDAR BULOG - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenoga polja: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane: Zdravstvena ekologija
Naslov disertacije: "Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša"

8. DARIO ILJKIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: Strojarstvo, znanstvene grane: Proizvodno strojarstvo
Naslov disertacije: "Prilog razvoju procjene mehaničkih svojstava poboljšanog čelika i čeličnog lijeva"

9. SANJIN TROHA - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: Strojarstvo, znanstvene grane: Opće strojarstvo - konstrukcije
Naslov disertacije: "Analiza varijanti mjenjačkoga zupčaničkoga planetnog pretvarača"

10. VLADIMIR GLAŽAR - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: Strojarstvo, znanstvene  grane: Opće strojarstvo – konstrukcije i procesno energetsko strojarstvo
Naslov disertacije: "Optimizacija geometrije kompaktnih izmjenjivača topline"

11. DAMIR KOLIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: Brodogradnja, znanstvene  grane: Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata
Naslov disertacije: "Metodologija za unapređenje brodograđevnih procesa temeljena na konceptu vitke proizvodnje"

12. HELGA PAVLIĆ SKENDER - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Društvenih znanosti, znanstvenoga polja: Ekonomija, znanstvene  grane: Ekonomika poduzetništva
Naslov disertacije: "Prometna politika u funkciji modernizacije prometnoga sustava u Republici Hrvatskoj"

13. DIANA PLANTIĆ TADIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Društvenih znanosti, znanstvenoga polja: Ekonomija, znanstvene grane: Marketing
Naslov disertacije: "Upravljanje marketingom i kvalitetom u funkciji razvoja poslovnih sustava Republike Hrvatske"

14. SANJA STAMENIĆ OŠTRIĆ - doktor znanosti iz znanstvenoga područja Društvenih znanosti, znanstvenoga polja: Ekonomija, znanstvene grane: Marketing
Naslov disertacije: "Utjecaj marketinških čimbenika na uspješnost hrvatskih poslovnih subjekata na međunarodnom tržištu"

 Prezentacija

 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk