"Promovirano novih 14 doktora znanosti, NL, 21. 4. 2012.
SVEČANOST U REKTORATU SVEUČILIŠTA U RIJECI ZA NOVU GENERACIJU DOKTORANADA
Promovirano novih 14 doktora znanosti
Riječko Sveučilište uz novopromovirane od sada broji ukupno 847 doktora znanosti
 
Novopromovirani doktorandi s Riječkog sveučilištaRIJEKA U Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije doktora znanosti iz biomedicine i zdravstva, tehničkih i društvenih znanosti. Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin napomenuo je kako je jučerašnjom svečanošću promocije novih 14 doktora znanosti, riječko Sveučilište broj promoviranih doktora znanosti povećalo na 847 doktoranada.
    Svečanim činom promocije akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane medicinska mikrobiologija stekla je Vanja Vasiljev Marchesi za disertaciju »Mehanizam protulipopolisaharidne imunosti u teških Klebsiella infekcija«, dok je isti znanstveni stupanj iz znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane fiziologija čovjeka za disertaciju »Endocitozni put MHC molekula I. razreda u stanicama inficiranim mišjim citomegalovirusom« stekla Maja Ilić Tomaš, a iz znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane dermatovenerologija stekla je Sandra Peternel za disertaciju »Ekspresija citokina TRAIL i TWEAK te njihovih receptora u psorijazi«. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija stekao je Zlatko Kolić za disertaciju »Važnost ranog operacijskog liječenja subarahnoidalnog krvarenja izazvanog aneurizmom moždane arterije«, dok je isti akademski stupanj iz znanstvene grane pedijatrija stekla Iva Bilić Čače za disertaciju »Utjecaj prenatalne izloženosti niskim koncentracijama metil-žive na razvoj mozga u novorođenčadi«, a iz znanstvene grane ortopedija stekao je Ivan Rakovac za disertaciju »Nova L-vrijednost u evaluaciji razvojnog poremećaja dojenačkog kuka«.
    Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane zdravstvena ekologija stekao je Aleksandar Bulog za disertaciju »Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša«, dok je isti akademski stupanj iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo stekao Dario Ijkić za disertaciju »Prilog razvoju procjene mehaničkih svojstava poboljšanog čelika i čeličnog lijeva«, a iz znanstvene grane opće strojarstvo – konstrukcije stekao je Sanjin Troha za disertaciju »Analiza varijanti mjenjačkoga zupčaničkoga planetnog pretvarača«. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvene grane opće strojarstvo – konstrukcije i procesno energetsko strojarstvo stekao je Vladimir Glažar za disertaciju »Optimizacija geometrije kompaktnih izmjenjivača topline«, dok je isti akademski stupanj iz znanstvenog polja brodogradnja, znanstvene grane tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata stekao Damir Kolić za disertaciju »Metodologija za unapređenje brodograđevnih procesa temeljena na konceptu vitke proizvodnje«. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane ekonomika poduzetništva stekla je Helga Pavlić Skender za disertaciju »Prometna politika u funkciji modernizacije prometnog sustava u Republici Hrvatskoj«, dok je isti akademski stupanj iz znanstvene grane marketing stekla Diana Plantić Tadić za disertaciju »Upravljanje marketingom i kvalitetom u funkciji razvoja poslovnih sustava Republike Hrvatske«, a iz znanstvene marketing stekla je Sanja Stamenić Oštrić za disertaciju »Utjecaj marketinških čimbenika na uspješnost hrvatskih poslovnih subjekata na međunarodnom tržištu«.

Andrej PETRAK


 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk