Studenti u kreiranju kulturne politike
Srijeda, 03.10.2012.
Projekt USSUD dio je zajedničke inicijative Odjela za kulturu Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, a cilj mu je aktivno uključiti veći broj mladih u procese kreiranja kulturne politike i kulturni život grada općenito. U okviru projekta, od 2. listopada do 23. studenoga, organizirat će se niz aktivnosti kroz koje će se mladima pružiti prilika da iznesu svoje mišljenje i sudjeluju u kreiranju kulturnog života grada.
Suradnja dviju važnih institucija, Odjela za kulturu Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, koja se proteklih godina vidno intenzivirala, ovoga se puta ogleda u Projektu USSUD kao novoj zajedničkoj inicijativi. Ovaj će projekt u provedbi obilježiti cijeli listopad i dobar dio mjeseca studenog, a u konačnici mu je dugoročni cilj aktivno uključiti veći broj mladih u procese kreiranja kulturne politike i u kulturni život grada općenito. Od 2. listopada do 23. studenoga, organizirat će se niz aktivnosti u kojima će se mladima pružiti prilika da iznesu svoje mišljenje i sudjeluju u kreiranju kulturnog života grada. Planirane aktivnosti projekta (radionica, debata, susreti sa ekspertima, druženje) pružit će prostor za interakciju sudionika/sudionica, izbjegavajući pasivno slušanje. Sudjelovanje u aktivnostima bit će otvoreno za sve mlade uz poštivanje njihovih individualnih znanja i vještina. Svi zaključci u raspravama uzet će se u obzir prilikom izrade kulturne strategije grada, čime će sudionici imati stvarni utjecaj na kulturne politike u svom gradu. Aktivnosti su koncipirane kao proces učenja, i to dvosmjernoga u kojem će mladi imati prilike čuti o kulturi i kulturnim politikama od donositelja odluka i upravljača, ali će također donositelji odluka i upravljači učiti od mladih. Projekt USSUD financira se uz podršku sredstava Europske komisije, u okviru programa "Mladi na djelu", odnosno podakcije "Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima" za koji su odobrena sredstva Europske unije u iznosu od 10.934,06 eura. Cilj USSUD-a je aktivno uključiti veći broj mladih u procese donošenja kulturne politike i u kulturni život grada općenito. U pripremnom dijelu projekta, Sveučilište u Rijeci provelo je anketu među studentskom populacijom, a u kojoj je obuhvatilo istraživanje i analizu trenutne situacije u kontekstu mladih i kulturnog života u Rijeci. Nakon rezultata ankete krenulo se u slojevitu analizu kojom će projekt USSUD stvoriti prostor za razmišljanje i razradu kulturnih politika za studentsku populaciju. Projektom USSUD žele se detektirati razlozi (ne)aktivnosti studenata u kulturnim i umjetničkim programima. Jednako tako, želi se povećati sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci u organizaciji kulturnih i umjetničkih aktivnosti, posebno onih primjerenih studentskim potrebama. Uz povećanje aktivnog sudjelovanja studenata u kulturnim i umjetničkim aktivnostima, kao kreatora i kao konzumenata kulture, paralelno će se u konstruktivnu debatu uključiti veći broj mladih ljudi, kao i osoba odgovornih za donošenje i provođenje kulturnih politika. Intersektorskom suradnjom i dijalogom u području kulturnih politika za mlade  stvorit će se temelji i okviri za formiranje budućeg studentskog kulturnog centra. U konstruktivnu debatu koja je okosnica ovog projekta uključit će se velik broj mladih ljudi i onih osoba koje su odgovorne za donošenje i provođenje kulturnih politika. Bit će održano 10 radionica za studente pod vodstvom studenata, dva ekspertna okrugla stola na kojima će pred studentima govoriti brojni etablirani stručnjaci ne samo iz Hrvatske, nego i iz šire regije, koji se bave studentskom kulturom, te velika javna debata na kojoj će ponovno studenti iznijeti svoje viđenje i trenutnog stanja i budućih promjena. Uza sve to, na web stranici projekta www.ussud.uniri.hr paralelno će se događati E-rasprava na koju su pozvani svi.

Tijekom 30 dana projekt će obuhvatiti:
• 10 radionica pod vodstvom studenata
• 2 ekspertna okrugla stola
• 1 javnu debatu
• kampanju putem tradicionalnih medija i virtualnih društvenih mreža s ciljem informiranja i uključivanja što šireg broja mladih ljudi u raspravu o kulturnim pitanjima na lokalnoj razini na www.ussud.uniri.hr
 
 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk