Otvoren natječaj Inteligent Energy Europe 2013
Otvoren je javni natječaj u okviru programa CIP- Inteligentna energija u Europi  čiji je cilj doprinijeti sigurnoj, održivoj i cjenovno kompetitivnoj energiji za Europu kroz poticanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energetskih resursa, promicanje novih i obnovljivih izvora energije,potporu energetskoj diversifikaciji i promicanje energetske učinkovitosti i korištenja novih i obnovljivih izvora energije u prometu.

Ovim programom EU sufinancira aktivnosti u sljedećim područjima:

SAVE- poboljšanje energetske učinkovitost i racionalnog korištenja
energetskih resursa.

SAVE prioriteti za 2013.:
      
Potrošači i proizvodi: Projekti koji vode potrošače energetskim uštedama pri korištenju
sustava za grijanje/hlađenje stambenog prostora i pripremi tople vode. Očekuju se mjerljivi
 rezultati postignutih ušteda u kućanstvima.
      
SME - mala i srednja poduzeća: Projekti koji povećavaju energetsku učinkovitost sektora malog
i srednjeg poduzetništva, očekuje se uključivanje profesionalnih udruženja, mreža i sindikata.

Širenje tržišta usluga Energy performance contracting-a: oblika  investicijskog financiranja u mjere energetske 
učinkovitosti kroz ostvarene uštede u potrošnji energije.


ALTENER
- promocija i potpora korištenju izvora obnovljive energije i
energetske diversifikacije za proizvodnju električne i toplinske
 energije

ALTENER Prioriteti za 2013:
     
Električna energija iz obnovljivih izvora: Projekti koji za cilj imaju pospješivanje priključivanje malih sustava obnovljivih
izvora na mrežu djelujući na povećavanje fleksibilnosti pri priključivanju novih sustava, olakšavanje administrativnih procedura,
jačanje javne potpore projektima OIE i stvarajući mjere za provođenje relevantnih europskih direktiva.

Grijanje i hlađenje iz OIE: Veća tržišna penetracija sustava grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora kroz projekte usmjerene udrugama
stanara ili drugim dionicima koji upravljaju velikim brojem zgrada. Optimiziranje intergracije OIE za grijanje/hlađenje kroz mjere prostornog
planiranja i drugih regulativa u jedinicama lokalnih i regionalnih samouprava. Suradnja na nacionalnim planovima grijanja/hlađenja kroz
prekograničnu suradnju.
     
Bioenergija: Strateški projekti koji za cilj imaju razvitak strategija u bioenergetskom sektoru iza 2020. godine,
uzimajući u obzir sve dionike na tržištu, kao i indirektne utjecaje na zrak, vodu i tlo sustava koji koriste biomasu
ili kogeneraciju iz biomase.

Potrošači obnovljive energije
: Projekti koji primjenjuju inovativne inicijative koje za cilj imaju sudjelovanje 
zajednice/građana u javnim projektima OIE te pospješivanje njihove participacije u vlasništvu tih projekata
(community owned projects).
     
        
STEER- promoviranje učinkovitijeg korištenja energije u prometu te
primjena novih i obnovljivih goriva u prometu.

STEER prioriteti za 2013.

Energetski učinkovit prijevoz: Projekti koji povećavaju broj Planova održive urbane mobilnosti
(Sustanible Urban Mobility Plans), projekti koji adresiraju bihevioralističke promjene koje vode
promjeni osobne mobilnosti iz one temeljene na mobilnost motornim vozilima, na mobilnost 
kroz javni prijevoz, bicikliranje ili hodanje. Projekti primjene Intligentnih transportnih sistema u
poslovima teretne logistike. Strateške inicijative koje za cilj imaju poticanje rasprave o energetskim 
ciljevima Bijele knjige za Transport (2011 White Paper on Transport).
     
Čista i energetski učinkovita vozila: Projekti koji posješuju inicijative za uvođenjem većeg broja 
nekonvencionalno pogonjenih vozilima (uključujući električne automobile), ciljana skupina 
moraju biti tržišni akteri koji imaju velike flote vozila pod upravljanjem.
 
      
INTEGRIRANE AKTIVNOSTI- poticanje ulaganja u energetiku na lokalnoj
razini, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u
zgradama, edukacija na području inteligentne energije

      O prioritetima intergriranih aktivnosti kao i šire o osnovnim prioritetima programa za 2013. koje su u prethodnom 
      tekstu kratko opisani pogledajte Poziv za prijavitelje IEE 2013.Ukupan  proračun  natječaja  iznosi  65  milijuna  eura  za  programe  koji
maksimalno mogu trajati 3 godine.


Po  pojedinom  programu  se osigurava sufinanciranje u iznosu do 75% ukupno
prihvatljivih troškova.

Natječaj je otvoren za prijave do 8. Svibnja 2013.

Prijaviti se mogu pravne osobe (javne ili privatne), osnovane na teritoriju
zemalja članica Europske unije, Hrvatske, Islanda, Lihtenštajna, Makedonije
i Norveške.
 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk