Novi studij: Gluma i mediji
Utorak, 30.07.2013.


utorak, 30. srpnja 2013.

Sveučilište u Rijeci od slijedeće akademske godine pokreće novi sveučilišni preddiplomski studij Gluma i mediji. Studij će na znanstveno – humanistički način pristupati fenomenima medija i umjetnosti, a njegova će izvedba kroz šest semestara predstavljati kombinaciju teorijskog i praktičnog programa. Na natječaj za upis mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i položili državnu maturu, nakon čega će se održati audicija. Prijave za upis traju do 29. kolovoza 2013.

 

O studiju:

Studijski program “Gluma i mediji” traje šest semestara, odnosno tri akademske godine, a izvodi se kao redovni studij. Obvezni predmeti (Gluma 1-4, Glas 1-6,  Glumac i koreografija 1-6, Uvod u medije, Estetika, Povijest glazbe, Primijenjena glazba, Povijest drame i kazališta, Uvod u dramaturgiju, Uvod u filmski jezik, Umjetnost i moral, Glumac kao glazbenik 1-4, Filmska gluma 1-2, Laboratorij režije 1-2, TV, radio i internet, Obilježja kulturnog sustava) obuhvaćaju sadržaje koji čine osnovnu strukturu studija te sadržaje kojima se vežu praktična nastava i teorijske discipline. Položaj je obveznih predmeta u studijskome programu fiksan s obzirom na njihovu međusobnu uvjetovanost, kao i s obzirom na prihvaćena polazna načela razvoja nastave i specifičnosti samog studija.

Načelo izbornosti ostvaruje se na svim semestrima, a posebno je vidljivo na završnoj godini studija. Uz listu izbornih predmeta ponuđenih na samom studiju (Kako čitati dramski tekst, Intermedijalne poetike, Ples i kontekst, Filozofija umjetnosti, Filozofija grčkih tragedija, Angažman u zajednici, Kultura katarze i drugi), studentima se pruža i mogućnost izbora s kolegija ostalih sastavnica Sveučilišta u Rijeci čime se mogućnost izbora dodatno diferencira s ciljem ostvarivanja personaliziranog studija, uz osiguravanje čvrstih stručnih temelja na razini obveznih predmeta.

Kao jednu od posebnosti studija valja naglasiti primjenu svjetski poznate kinesensične metode Arthura Lessaca u pristupu rada na tijelu i glasu. Riječ je o metodi korištenja glasa i tijela kako bi se postigla sinestezija, fleksibilnost i melodičnost, primijenjivo na sve svjetske jezike. Neki od najvećih svjetskih glumaca koriste upravo tu metodu u svom svakodnevnom radu. Nastava na kolegijima Glas 1-6 održavat će se i na engleskom jeziku, čime se studenti pripremaju za međunarodno tržište rada.

Završetkom ovog Studija polaznici stječu akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalurea) glume i medija. Posjedovat će znanja i vještine teorijskih i praktičnih predmeta koje propisuje studijski program. Vladat će pojmovima usko vezanim uz specifično područje humanističkih i umjetničkih djelatnosti, a njihove će kompetencije biti: aktivno sudjelovanje u postojećim oblicima umjetničkog i medijskog djelovanja, u javnom i privatnom sektoru; poznavanje suvremenih trendova u medijima, kulturi i umjetnosti; osmišljavanje i kreiranje novih modela suradnje, umjetničkog i medijskog djelovanja; samostalno i odgovorno umjetničko djelovanje. Također, polaznici će steći i razviti sljedeća znanja: analizirati i razumijeti izvedbe unutar usvojenih znanja o povijesnim i aktualnim kontekstima; iscrpno poznavanje i razumijevanje ključnih izvedbenih metoda; povezati tjelesne, govorne i glazbene vještine u integriranu cjelinu; praktična znanja iz područja dramaturgije i njihova primjena; detaljno poznavanje i sposobnost samostalne interpretacije suvremene produkcije; poznavati osnovne pojmove, povijesni razvoj i dinamiku medijskih i umjetničkih djelatnosti, kao i prepoznati i predvidjeti tendencije razvoja. Očekuje se da će polaznici nakon izvršenih obveza steći sljedeće profesionalnevještine: promišljanje izvedbi uz temeljitu analizu koja je primjenjiva u daljnjem profesionalnom razvoju; sposobnost kritičkog i selektivnog promišljanja usvojenih teorija s praktičnim iskustvom te iznalaženje inovativnih metoda napretka; sposobnost konstruktivnog i senzibilnog odgovora na rad drugih te prilagodljivost i fleksibilnost tijekom rada; sposobnost samostalnog djelovanja i timskog rada i suradnje u okvirima profesije, ali i unutar kulturnog i medijskog prostora.

Studijski program zbog svoje interdisciplinarnosti i širokog područja interesa i djelatnosti u mogućnosti je surađivati sa čitavim spektrom različitih društvenih čimbenika i biti u partnerskim odnosima s mnoštvom institucija, udruga. Neki od tih su: Kazalište Ulysses, HNK Ivana pl. Zajca, HKD Teatar, Teatar Exit. Trafik, Prostor plus, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Novi list…

 

Natječaj za upis:
Sveučilišni preddiplomski studij Gluma i mediji izvodi se u punom radnom vremenu i traje šest semestra, a njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik glume i medija.

1. BROJ UPISNIH MJESTA

10 upisnih mjesta za redoviti studij za državljane RH i EU i 4 upisna mjesta za strance.

2. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Pravo prijave za upis na studij imaju kandidati koji su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju, položili državnu maturu i uspješno položili dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Kandidati stariji od 24 godine kao i kandidati koji dana 31. siječnja upisne godine nisu navršili 24 godine, a završili su najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine, nisu obvezni polagati ispite državne mature te se mogu prijaviti na studij, no u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja.

Strani državljani kao i državljani koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju su stekli u stranoj državi.


3.  DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI (PZVS)

Dodatne provjere PZVS sastoje se od:

1. pisma motivacije (do 150 riječi)

2. razredbenog ispita (2 monologa i 2 pjesme)

Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri PZVS gube pravo upisa na studij.

Svi kandidati obvezni su najkasnije do 29. kolovoza 2013. godine izvršiti prijavu za upis na studij Gluma i mediji u sustavu NISpVU na mrežnim stranicama 
www.postani-student.hr  te najkasnije do tog datuma  na e-mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  dostaviti 

   • popunjeni prijavni obrazac (u Word ili PDF formatu)
   • pismo motivacije i
   • potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera PZVS u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na: Sveučilište u Rijeci – studij Gluma i mediji, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, IBAN: HR80-2360-0001-1013-22186, poziv na broj: OIB – 11109.

Razredbeni ispit
 
Nakon okončanja prijavnog roka 29. kolovoza 2013., u razdoblju od 4. rujna do 6. rujna 2013., a prema točnom rasporedu koji će se objaviti na mrežnim stranicama studija, održat će se razredbeni ispit – audicija za koju svaki kandidat treba pripremiti dva monologa i dvije pjesme po vlastitom izboru. Na razredbeni ispit kandidat može donijeti, ali nije obvezno, portfolio s fotografijama (najviše 10) i video klipom (do 5 minuta) koji predstavljaju dosadašnji rad.
Razredbeni ispit održava se na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Slavka Krautzeka bb, zgrada Akademije primijenjenih umjetnosti, treći kat, prostorija br. 26
Na razredbenom ispitu može se postići maksimalno 80 bodo
va.


4. UPISI


Upisi kandidata koji su ostvarili pravo upisa na studij Gluma i mediji održat će se od 23. do 27. rujna 2013. od 10 do 12 sati na adresi Slavka Krautzeka bb, prostorija br. 40.

Pri upisu na studij potrebno je priložiti dokumente navedene u glavi IV. točki 3. Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) te stručnih studija u akademskoj godini 2013./2014. i

- dvije fotografije veličine 4 x 6 cm 

- preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata

- priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta)

U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:

- potvrdu o prebivalištu za kandidate čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta

- rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta

Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).


5. OBAVIJESTI


Natječaj za upis studenata u I. godinu studija u ak. god. 2013./2014. Sveučilišta u Rijeci nalazi se   OVDJE .


Dopuna natječaja za upis studenata u I. godinu studija u ak. god. 2013./2014. Sveučilišta u Rijeci nalazi se  OVDJE
 .

Obrazac prijave možete pronaći  OVDJE .


Sve dodatne obavijesti možete naći na mrežnoj stranici www.acting.uniri.hr .

Pitanja možete uputiti na adresu e-pošte 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  .

 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk