Natječaj Sveučilišta u Rijeci
Petak, 24.01.2014.

 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

- za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)
1) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik (m/ž) za Sveučilišni savjetovališni centar.
2) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za administrativno vođenje projekata Sveučilišta (m/ž),
3) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za industrijsku arheologiju (m/ž) za Centra za industrijsku baštinu
4) četiri zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnici (m/ž),
                a) za pravne poslove,
                b) za financije i računovodstvo, (2),
                c) za javnu nabavu,
- za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme
5) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Centru za EU projekte, (m/ž)
 
Uvjeti:
1) Sveučilišni diplomski studij psihologije, sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz grane kliničke psihologije, položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore, dodatno stručno usavršavanje ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana, minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva, iskustvo u psihološkom savjetovanju, aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uz pružanje psihološke podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih i akademskih vještina, prilagodbe na studiju te uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
2) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja), poznavanje vođenja projekata, strateško planiranje i upravljanje u području visokog obrazovanja, poznavanje engleskoga jezika, godina dana radnog iskustva, prednost: iskustvo u administraciji i evaluaciji projekata visokog obrazovanja i strateškog planiranja u sustavu visokog obrazovanja.
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uz administraciju, evaluaciju i osiguravanje vidljivosti i provedbe projekata, praćenje provedbe strateških ciljeva.
3) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) iz grane povijesti umjetnosti (konzervatorski smjer), diplomski rad iz područja industrijske baštine, iskustvo u radu u području industrijske baštine, poznavanje engleskoga i još jednog stranog jezika, iskustvo rada na projektima.
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uzistraživanje, očuvanje, revitalizaciju i prenamjenu industrijske baštine, osmišljavanje projekata, priprema web baze podataka, osmišljavanje i provođenje aktivnosti u području popularizacije industrijske baštine.
4a) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polja prava, poznavanje pravnih propisa i funkcioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja, godina dana radnog iskustva, daktilografske vještine, poznavanje engleskoga i njemačkoga jezika, prednost kandidatima s iskustvom na pravnim poslovima u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
Opis poslova: Pravni poslovi u pravnoj službi Rektorata vezani uz zapošljavanje, izradu ugovora o radu i suglasnosti za zapošljavanje, praćenje napredovanja i izrada statističkih podataka o kadrovima na Sveučilištu, usklađivanje normativnih akata Sveučilišta s izmjenama pravne regulative u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, izrada pravnih akata, dokumenata, odluka, ugovora.  
4b) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polje ekonomije i baccalaurea/us društvenog područja VŠS) polje ekonomije, poznavanje poslova u financijskoj službi (proračun, analiza, plan), poznavanje proračunskog računovodstva i računovodstvenih programa, godina dana radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom u poslovima financija i računovodstva u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
Opis poslova: Poslovi u financijskoj službi, financijska izvješća, izrada planova i analiza financijskog poslovanja, vođenje knjigovodstva, statističke izrade, obrada podataka, rad u izradi proračuna i praćenje provedbe proračuna.
4c)magistra/ar ekonomije društvenog područja (VSS društvenog područja) polja ekonomija, poznavanje poslova u službi javne nabave (proračun, analiza, plan), godina dana radnog iskustva, prednost certifikat u području javne nabave.
Opis poslova: Poslovi u službi javne nabave, izrada plana javne nabave, priprema i provedba postupka javne nabave, nabava roba i usluga.
5) magistra/ar ekonomije društvenog područja (VSS društvenog područja), najmanje dvije godine radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika, prednost kandidatima s iskustvom i referencama u području rada na prijavama i praćenju projekata iz EU fondova te iskustvo najmanje jednog infrastrukturnog projekta za financiranje iz Strukturnih fondova EU.
Opis poslova: Priprema infrastrukturnih projekata Sveučilišta za financiranje iz Strukturnih fondova EU i praćenje njihove provedbe. Priprema i provedba drugih projekata Centra za EU projekte. Informiranje i savjetovanje djelatnika Sveučilišta o programima i Strukturnim fondovima EU te pomoć u prijavi i upravljanju projektima financiranima iz istih izvora.
Opći uvjet za sve kandidate: poznavanje rada na računalu
 
Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi, (preslika diplome)
- dokaz o radnom iskustvu,
- presliku osobne iskaznice,
- preslika osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore (radno mjesto 1.)
- dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji za provođenje psiholoških tretmana (radno mjesto 1.),
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10 s naznakom na koje se radno mjesto pristupnik natječe.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                          rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin
 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk