Natječaj Sveučilišne knjižnice Rijeka, travanj, 2015.
Srijeda, 22.04.2015.
Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09 i članka 28.-31. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka, Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za Ravnatelja Sveučilišne knjižnice može biti imenovana osoba koja

-          ispunjava uvjete za ravnatelja sukladno članku 27. Zakona o knjižnicama

-          ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

-          ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

-          ima radne i organizacijske sposobnosti koje su bitne za uspješno vođenje Sveučilišne knjižnice.

 

Pristupnici natječaju za izbor ravnatelja, uz prijavu na natječaj, obvezno prilažu sljedeću dokumentaciju:

-          životopis

-          plan i program rada Sveučilišne knjižnice za četverogodišnje mandatno razdoblje

-          dokaz o stručnoj spremi – diplomu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-          dokaz o radnom iskustvu u struci – potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu

-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci – elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO

-          dokaz o nekažnjavanju nadležnog suda – uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg roka za podnošenje prijava na natječaj (dostaviti u izvorniku)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08)

 

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Razmatrat će se isključivo prijave kandidata koji su dostavili cjelokupnu traženu dokumentaciju.

 

Pristupnici natječaja za izbor ravnatelja obavijestit će se o izboru ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj u zatvorenim omotnicama dostaviti preporučenom poštom na adresu:

 

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka

(za natječaj)

51000 Rijeka, Dolac 1
 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk