Potpisivanje sporazuma
Ponedjeljak, 30.05.2016.
Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održano je svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji između Sveučilišta u Georgiji, SAD (Instituta za visoko obrazovanje) i Sveučilišta u Rijeci (Centra za napredne studije jugoistočne Europe) u cilju zajedničke provedbe akademskih programa i znanstvenoistraživačke djelatnosti u domeni razvoja institucija visokog obrazovanja i znanosti. Svečano je potpisivanje održano u petak, 27. svibnja 2016. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci. Potpisnici sporazuma su Dr. Libby V. Morris, direktorica Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta Georgia te prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci. Ciljevi potpisivanja sporazuma su promicanje razvoja najviše razine kvalitete podučavanja između institucija te promicanje izvrsnosti u visokom obrazovanju uz razvijanje zajedničkih okvira suradnje uz osnivanje network baze podataka. Potpisivanjem ovog Ugovora formalizirana je kontinuirana desetogodišnja suradnja između Sveučilišta u Georgia i Sveučilišta u Rijeci.

Po završetku potpisivanja Sporazuma na Rektoratu, delegacija je nastavila na Filozofski fakultet u Rijeci gdje se u razdoblju od 27. – 28. svibnja 2016. godine održavala 4. Međunarodna konferencija Centra za napredne studije - Jugoistočna Europa pod nazivom Playing by the Rules - Institutions in Action: The Nature and the Role of Institutions in the Real World u organizaciji Centra za napredne studije - Jugoistočna Europa Sveučilišta u Rijeci, LabOnt – Odsjeka za filozofiju Sveučilišta u Torinu u suradnji s Institutom za filozofiju i društvenu teoriju Sveučilišta u Beogradu. Ovogodišnja konferencija posvećena je raspravi o javnim institucijama, njihovom djelovanju i ulozi u demokratskom društvu te doprinosu u razvoju društva i kvalitete života općenito. Sudionici znanstvenog skupa su raspravljali o odnosu javnih i privatnih institucija u različitim društvenim domenama, izazovima za institucije u globaliziranom svijetu koji se mijenja, o suvremenim institucijskim izazovima za demokraciju, o ulozi civilnog društva i drugima.  Program konferencije obuhvatit će dva okrugla stola, dvanaest plenarnih predavanja i pedeset i tri izlaganja na panelima, a o navedenim temama govorili su brojni ugledni rukovoditelji međunarodnih znanstvenih i visokoškolskih institucija te vodeći svjetski znanstvenici sa Sveučilišta u SAD, Velikoj Britaniji, Itlaiji, Finskoj, Njemačkoj, Austriji, Izraelu i mnogih drugih.

U okviru konferencije, predstavnici Sveučilišta i Centra za napredne studije te uglednih partnera - Institute for the Danube Region and Central Europe iz Beča, Institute for Human Sciences iz Beča, Institute for Higher Education, University of Georgia, Sjedinjene Američke Države, Alpach Forum iz Beča i drugih – posjetili su grad Cres gdje je organiziran svečani prijem kod gradonačelnika grada Cresa Kristijana Jurjaka u 15:00 sati. Nakon prijama ugledni su gosti razgledali renesansnu Palaču Moise na kojoj su započeti radovi na rekonstrukciji, a s ciljem planiranja izvedbe zajedničkih akademskih programa u budućem Centru koji će djelovati u Palači nakon završetka radova.
alt