Održana 19. sjednica Senata
Održana 19. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci

Da je javna rasprava o nacrtima Prijedloga Zakona o znanosti, visokom obrazovanju i Sveučilištu  koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa otvorilo na svojim mrežnim stranicama 12. listopada i to objavljivanjem tekstova navedenih Zakona prekratka, jedan je od zaključaka 19. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci.
No, usprkos tomu, zaključak je Senata da se narednih dana održe sastanci fakultetskih vijeća, kao i svih odbora na razini Sveučilišta na kojima će biti doneseni prijedlozi u obliku amandmana koji će potom biti upućeni resornom Ministarstvu.

U svomu izvješću rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin spomenuo je i da je održana 15. sjednica Stručnog vijeća Centra za studije na kojoj je prezentiran projekt osobnog portfelja djelatnika u cjelini, a posebno u segmentu koji se tiče nastave te da je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o akreditiranju (vezan uz definiranje mandata Povjerenstva za akreditaciju i postupka imenovanja recenzenata).
Članovi Senata upoznati su i s rezultatima 3. sastanka članova Strateške skupine za ljudske resurse u znanosti, vezane uz implementaciju Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača, koji je održan u organizaciji Europske komisije na Sveučilištu u Mariboru na kojemu su raspravljani daljnji koraci u implementaciji, pripreme za provedbu evaluacije i dodatne pogodnosti koje slijede iz prava prezentacije i korištenja loga.
Predstavnici institucija koje su dobile priznanje, uključujući i predstavnike Sveučilišta u Rijeci, bit će mentori i ambasadori za one europske institucije koje su u procesu kao i za one koje će ući u drugi krug implementacije.

Provedena je i međunarodna evaluacija provedbe doktorskih studija na Sveučilištu u Rijeci, a 15. listopada održan je i prvi sastanak  Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. Prorektorica za znanost i razvoj prof. dr. Nevenka Ožanić, najavila je te ujedno i pozvala članove Senata na  2. mjesečni znanstveni kolokvij Sveučilišta koji će biti održan 5. listopada u 15 sati u prostorijama Znanstveno tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci; predavanje pod nazivom „Stanična terapija za znatiželjne“, a predavanje će održati  prof. dr. sc. Vuk-Pavlović.

SmartX projekt također „ide“  prema planu, finaliziraju se aktivnosti vezane uz osiguranje telefonije u Kampusu,  dobavljeni su studomati za korištenje studentskih SmartX kartica za sve sastavnice; na sastavnicama izvan Kampusa u tijeku je realizacija minimalnih radova umreženja, dobavljene su SmartX kartice za studente svih sastavnica upisane na preddiplomske studije, a za studente viših godina i studente diplomskih studija realizacija kartica se, nakon upisa, evidencije u ISVU i personalizacije, očekuje tijekom ovog tjedna.

U bogatoj aktivnosti Službe za međunarodnu suradnju, za izdvojiti je da je 15. listopada 2010. zaključen Natječaj Sveučilišta u Rijeci za dodjelu Erasmus stipendija studentima za studijski boravak i obavljanje stručne prakse na inozemnim institucijama te za dodjelu stipendija nastavnom i administrativno-tehničkom osoblju za realizaciju mobilnosti u ljetnom semestru 2010./11. Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u srijedu 20. listopada.

Od 11. do 12. listopada 2010. godine na Sveučilištu u Ljubljani održan je međunarodni skup pod nazivom „Conference on Student Mobility and Recognition of Study Periods Abroad Western Balkans - EU (CroAtiA)“; Sveučilište u Rijeci su predstavljali prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Damir Zec, prodekan Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Branimir Barišić te prof. dr. sc Irena Vodopija s  Filozofskog fakulteta.

U sklopu Britanskih dana u Rijeci na Tehničkom fakultetu je 14. listopada 2010. godine Branka Žaja iz British Councila održala prezentaciju o mogućnostima studiranja u Velikoj Britaniji, a  15. listopada je Sveučilište u Rijeci posjetio veleposlanik SAD-a u RH, Njegova Ekscelencija James B. Foley. Pozitivno je ocijenjena dosadašnja suradnja Sveučilišta i Veleposlanstva u sklopu programa mobilnosti FULBRIGHT i JFDP. Rektor Sveučilišta je izrazio želju da nam američko veleposlanstvo pomogne u organiziranju usavršavanja o organizaciji i funkcioniranju Sveučilišne knjižnice u Kampusu te o upravljanju i vođenju Sveučilišta (University Management and Administration). U vezi s navedenim, američko veleposlanstvo je obećalo pomoći Sveučilištu organiziranjem videokonferencije sa sveučilišnom knjižnicom smještenom u Kampusu te angažiranjem dr. Eda Simpsona, bivšeg ravnatelja Instituta za visoku naobrazbu Sveučilišta u Georgiji, koji će boraviti u Hrvatskoj početkom prosinca 2010. godine.

Godišnje izvješće o radu Stručnog vijeća centra za studije Senatu je prezentirala prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Snježana Prijić–Samaržija te još jednom podsjetila na iznimno  veliku i učinkovitu aktivnost Centra. Izvješće je jednoglasno usvojeno, a izraženo je i zadovoljstvo radom toga tijela.

Treba istaknuti da se Rektor u svomu izvješću osvrnuo i na provedbu modela javno-privatnog partnerstva kojeg je ocijenio zadovoljavajućim, uz napomenu da je Sveučilište potpisalo sporazum o takvoj suradnji s Radio Rijekom,  te da će isto biti učinjeno i s lokalnom televizijom RiTv te dnevnikom „Novi list“. 

Kampus Sveučilišta u Rijeci:
- u završnoj su fazi naknadno ugovoreni radovi na infrastrukturnim koridorima i pješačkim zonama – ostala je samo šetnica D (između Građevinskog fakulteta i objekta Studentske prehrane)
- 2. rujna 2010. zatražen je (u dogovoru s izvođačem) tehnički pregled za zgradu Filozofskog i Učiteljskog fakulteta; Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje je, nakon pregleda vrlo opsežne tehničke i druge dokumentacije, za datum pokretanja postupka tehničkog pregleda predložio 25. i 26. listopada 2010.
- uslijedit će i zahtjevi za uporabnu dozvolu odnosno tehničke preglede najprije za zgradu Studentske prehrane, a potom i za preostale izgrađene zgrade u Kampusu.
  Završeno je opremanje zgrada Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Građevinskog fakulteta i zgrade Sveučilišnih odjela uredskim namještajem i stolicama (nisu još otklonjeni svi nedostaci dani u zapisnicima Povjerenstava za primopredaju), a pri kraju je i opremanje predavaonica
- potpisani su i ugovori za nabavku i opremanje i to za:
- namještaj za zgradu prehrane
- laboratorijski namještaj
- namještaj za knjižnice
- preostalo je raspisati natječaj za sitni inventar

Upućena je i zahvala pročelnici Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata uređenja i građenje gđi. Ljiljani Buljan na iznimnom trudu i suradnji.


  
 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk