Centar za industrijsku baštinu
 

Dobro došli na stranicu Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci!

Centar za industrijsku baštinu ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Rijeci koja ostvaruje programe znanstveno-istraživačke i visokostručne aktivnosti provedbom projekata u domeni kulturne baštine. Osnovan je 2013. godine radi provođenja projekata promocije, proučavanja i zaštite industrijske i druge baštine te radi međunarodne suradnje odnosno suradnje s gospodarskim i upravnim tijelima radi očuvanja, zaštite i svrhovitog iskorištavanja industrijske i druge baštine. Centar svoj rad temelji na nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu istraživački, edukacijski i turistički. S obzirom na ustroj Sveučilišta u Rijeci, ali i gospodarskih potencijala Primorsko-goranske i obližnjih županija poseban naglasak stavlja se na kulturni turizam te iskorištavanje i zaštitu povijesne i umjetničke baštine. Osnovni cilj Centra jest valorizacija i odgovarajuća prezentacija kulturne baštine na interaktivan, inovativan i multimedijalan način. Svojim djelovanjem nastoji uspostaviti suradnju između gospodarskih i upravnih tijela radi očuvanja, zaštite i svrhovitog iskorištavanja kulturnog naslijeđa. U svojoj osnovi sadrži nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu znanstveno-istraživački, edukacijski i turistički rad. Centar je također i kontakt-točka za članstvo Sveučilišta u međunarodnoj mreži European Culture Tourism Network.

Djelatnosti Centra su:

•    istraživanje
·    sustavno istraživanje i dokumentacija industrijske baštine,
·    uspostavljanje dijaloga s institucijama važnima za zaštitu industrijske baštine,
·    izrada projekata u okviru nacionalnog i međunarodnog sustava zaštite industrijske baštine,
·    organizacija tribina, rasprava i stručnih događanja vezanih uz teme koje se dotiču industrijske arheologije i kulturnih dobara,

•    edukacija
·    organizacija edukativnih obilazaka kulturne baštine od važnosti za sve dobne skupine,
·    održavanje obrazovnih programa za turističke vodiče, turističke djelatnike, pratitelje i ostale zainteresirane osobe,
·    organizacija radionica za sve dobne skupine,
·    pružanje podrške u provedbi sveučilišnih programa,

•    industrijski turizam
·    istraživanje modela i mogućnosti iskorištavanja industrijske baštine u turističke svrhe te davanje prijedloga za njezinu revitalizaciju i prenamjenu,
·    povezivanje s međunarodnim partnerima,

•    ostale djelatnosti
·    pružanje podrške u organizaciji kongresa, stručnih skupova i popratnih kulturnih sadržaja,
·    međusektorska suradnja,
·    izrada elaborata i strategija vezanih za kulturna dobra,
·    promocija kulturne baštine.

Djalatnici

Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković, predstojnica je Centra za industrijsku baštinu s dugogodišnjim iskustvom u istraživanju i radu na industrijskoj baštini.
Nositeljica je nekoliko kolegija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci: Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas, Seminar završnog rada, Muzeologija, Muzejska pedagogija, te izbornog kolegija na diplomskom studiju: Graditeljska industrijska baština. Od samih začetaka aktivna je članica udruge Pro Torpedo, za očuvanje riječke industrijske baštine.

Kristina Pandža, mag. educ. hist. et inf. stručna je suradnica Centra za industrijsku baštinu te radi kao koordinatorica projekta i istraživanja na projektu ''Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine'' te predovodi Istraživački tim na projektu koji radi na stvaranju edukativnih materijala za djecu i mlade. Dio je tima na projektima koji obuhvaćaju stručno istraživanje industrijske i kulturne baštine te procese digitalizacije istražene materije: „Pitaj, ne skitaj!“ projekt izrade web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), ''Riječka baština 1 i 2'', stvaranje baze lokalne industrijske baštine grada Rijeke  (https://rijekaheritage.org/), te  projekta izrade web baze podataka kulturne baštine otoka Krka  (http://www.visitkrk.hr/en/home/). Kao koordinator sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions). Orjentirana je na edukacijske aktivnosti te vodi stručne obilaske po lokalitetima riječke industrijske baštine.

Ivana Golob Mihić, mag. educ. inf. et hist. art., stručna je suradnica Centra za industrijsku baštinu. U Centru  radi od njegovog osnutka 2013. godine te vodi i koordinira projekte digitalizacije te sudjeluje kao istraživač na njima: ''Pitaj, ne skitaj!'' projekt izrade web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), „Riječka baština 1 i 2“, stvaranje baze lokalne industrijske baštine grada Rijeke  (https://rijekaheritage.org/), te  projekta izrade web baze podataka kulturne baštine otoka Krka  (http://www.visitkrk.hr/en/home/). Kao istraživač i stručnjak za industrijsku baštinu sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) u kojem o temema vezanim za industrijsku baštinu u službi kulturnog turizma savjetuje partnere u projektu. Orjentirana je na korištenje moderne tehnologije i multimedije u prezentaciji kulturne i industrijske baštine te vodi stručne obilaske po lokalitetima riječke industrijske baštine. U svojem radu okrenuta je djeci i mladima te se u tome smjeru redovito usarvšava.

Ema Makarun, mag. educ. hist. et hist. art., stručna je suradnica je od početaka Centra za industrijsku baštinu. Kao  istraživač dio je tima koji radi na projektima Centra za indusutrijsku baštinu: ''Pitaj, ne skitaj!'' projekt izrade web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), ''Riječka baština 1 i 2'', stvaranje baze lokalne industrijske baštine grada Rijeke (https://rijekaheritage.org/), te  projekta izrade web baze podataka kulturne baštine otoka Krka (http://www.visitkrk.hr/en/home/).
Kao istraživač i stručnjak za industrijsku baštinu sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) u kojem o temema vezanim za industrijsku baštinu u službi kulturnog turizma savjetuje partnere u projektu. Sudjeluje u aktivnostima Centra koji svoj rad temelji na nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu istraživački, edukacijski i turistički.


Projekti

Centar je do sada sudjelovao u nekoliko projektata. Sa turističkim zajednicama i lokalnim upravama proveo je projekte digitalizacije kulturne i industrijske baštine okrećući se turističkim tokovima. Za projekte digitalizacije Centar je u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima razvio vlastitu aplikaciju za digitalizaciju i prezentaciju kulturne baštine mjesta/grada/županije koja je namijenjena za objedinjavanje različitih vrsta baštine, s prijateljskim sučeljem, nekoliko načina pretraživanja sadržaja i sadržajem namijenjenim široj publici. Centar za industrijsku baštinu provodi aktivnosti Sveučilišta u Rijeci u na projektu ''Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine'', a u sklopu komponente Znanost i edukacija.

•    USSUD II - unapređenje studentskog standarda u domeni kulture
USSUD II (http://www.ussud2.uniri.hr/) projekt je održan u svibnju 2014. godineu suradnji Centra za industrijsku baštinu  te Sveučilišta u Rijeci, Odjela za kulturu Grada Rijeke, Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i  Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci. Ideja je bila radionicama raznih vrsta promobirati industrijsku prošlost grada među studentima te ih potaknuti na istraživanje sada već zapuštenih industrijskih prostora. Kao rezultat projekta, u suradnji sa studentima nekoliko riječkih fakulteta, nastala je slikovnica Ljušture pričaju koja se bavi tematikom radnika u riječkim tvornicama.

•    Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke
Rijeka Heritage (https://rijekaheritage.org/) projekt je nastao u suradnji sa Direkcijom za zaštitu kulturnih dobara Odjela za kulturu grada Rijeke kojim se građanima Rijeke željela predstaviti industrijska, a u drugoj fazi i graditeljska baština grada. Na zanimljiv način opisani su lokaliteti industrijke baštine koje prate recentne fotografije, karta sa označenim lokalitetima te prijedlog nekoliko obilazaka spomenutim lokalitetima. U drugoj fazi projekta na isti način obrađena je graditeljska baština.

•    ''Pitaj, ne skitaj!'' – digitalizacija kulturne baštine grada Krka
Digitalizacija kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/hr) napravljena je na inicijativu grada Krka koji je želio svojim turistima na zanimljiv i edukativan način predstaviti kulturnu baštinu grada – od graditeljske, povijesne do one mitološke. Na zanimljiv način predstavljena je duga povijest otoka te baština koju njeguje stoljećima. 

•    Izrada karte kulturne baštine otoka Krka
Karta kulturne baštine otoka Krka  (http://www.visitkrk.hr/en/home/) predstavlja geografski prikaz velilkog broja lokaliteta kulturne baštine – arheološki ostaci, crkve, građevine te kratak povijesni pregled svake od njih. Turistička zajednica otoka Krka prepoznaje prednosti digitalizacije te preti trendove kako bi upotpunili svoju turističku ponudu i pezentacijom povijesne i kulturne baštine
 
•    CHRISTA, Interreg Europe
Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (https://www.interregeurope.eu/christa/) naziv je projekta u kojem Centar sudjeluje u temema vezanim za industrijsku baštinu kao stručni savjetnik partnerima u projektu. Projekt je okupio lokalne zajednice i turističke urede iz Švedske, Belgije, Potrugala, Španjolske, Latvije, Rumunjske, Bugarske, Grčka i Cipra koji će po završetku projekta na inovativan način, koristeći širok spektar interpretacijskih alata prestaviti svoje lokalitete industrijske baštine u smjeru turizma. 

•    Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije projekt je koji Centar izrađuje ze potrebe Županije, a unutar projekta RefreSH, Interreg Europe (http://www.interreg-central.eu/Content.Node/REFREsh.html).
Centar popisuje lokalitete industrijske baštine na području cijele PGŽ, sa informacijama koje će se dalje korisitit pri prenamjeni istih za potrebe kreativnih industrija.

•    Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine trogodišnji je projekt koji provodi Grad Rijeka u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci i Turističkom zajednicom grada Rijeke. Integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić. Program uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute, te znanstveno edukativne i promotivne aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu. Po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9524,9 m2 imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu: za stalne muzejske postave, povremene izložbe, kreativne radionice, ljetno kino, tematske konferencije, smještajne kapacitete i niz komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu.
Aktivnosti koje Centar predvodi su istraživanje te edukacija, izrada edukativnih materijala te educiranje turističkih vodiča o novim proizvodima kulturnog turizma.
 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk